Gedragscode

Gedragscode

GEDRAGSCODE MENARINI GROEP: INTEGRITEIT EN ETHIEK ZIJN DE FUNDAMENTEN VAN ONZE ACTIES

De Gedragscode van Menarini drukt de waarden uit die de Groep inspireren in haar werk. De intentie om te handelen in het belang van Menarini, of een directe of indirecte dochteronderneming, kan op geen enkele manier gedrag rechtvaardigen dat in tegenspraak is met de principes vervat in de Gedragscode. Wij zijn ervan overtuigd dat het voortdurend plaatsen van integriteit en ethiek aan de basis van ons werk, de bron is van onze sterkte en de sleutel van ons toenemend succes. Deze code is niet enkel een verzameling van woorden op een vel papier, maar ook rechtstreeks een leidraad die het gedrag van onze bestuurders, managers en medewerkers, overal ter wereld, moet inspireren. Daarbovenop is het ook een verbintenis tot een collectief en bewust handelen met betrekking tot onze belanghebbenden. De Menarini Group Gedragscode is van toepassing op alle bedrijven van de groep, waar ook ter wereld.