Efpia Transparency code Patient Organisations

Efpia Transparency code Patient Organisations

Openbaarmaking van waardetransfers naar zorgverleners en zorginstellingen.

Farmaceutische bedrijven die lid zijn van de EFPIA (Europese Federatie van de Farmaceutische Industrie) dienen financiële relaties die zij hebben met zorgverleners (HCPs) en zorginstellingen (HCOs) te openbaren. Ze dienen de waardetransfers over het voorgaande jaar binnen 6 maanden na het verstrijken van deze verslagperiode te openbaren. (Dus de waardetransfers moeten voor 30 juni geopenbaard zijn).

België:

Ondernemingen in de farmaceutische industrie en de sector van de medische hulpmiddelen moeten de transfers van waarden (ToV's) die zij, direct of indirect, uitvoeren ten voordele van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg (HCP) of een organisatie in de gezondheidszorg (HCO) bekendmaken op het centrale platform "BeTransparent".

Als lid van de EFPIA en Pharma.be zet Menarini Benelux N.V./S.A. zich in voor transparantie met betrekking tot ToV's aan HCP's en HCO's. ToV's zullen worden gerapporteerd in overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetgeving (de Wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, Titel 3, Hoofdstuk 1 (Sunshine Act) en het Koninklijk Besluit van 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act, Belgisch Staatsblad 23 juni 2017).

– Nederland:

De Stichting Transparantieregister Zorg is al in 2012 opgericht met als doel de financiële relaties van farmaceutische bedrijven , zorgverleners en zorginstellingen inzichtelijk te maken. De stichting beheert een centraal register waarin gegevens kunnen worden geraadpleegd over de financiële relaties die volgens de Disclosure Code van de EFPIA geopenbaard dienen te worden. Alleen de waardetransfers voor onderzoek en ontwikkeling (zoals bijvoorbeeld voor klinische studies) zijn niet in dit register opgenomen. Deze kosten kunnen op geaggregeerde basis worden gevonden via de link hieronder. (Directe toegang tot de gepubliceerde data betreffende de waardetransfers)

– Luxemburg:

Waardetransfers geopenbaard volgens de Code voor Deontologie van de IML (Innovative Medicines for Luxembourg), voorheen benoemd APL (Association Pharmaceutique Luxembourgeoise) kunnen worden geraadpleegd op de website

www.iml.lu/en.

De waardetranfers van Menarini Benelux naar zorgverleners (HCP’s) en zorginstellingen (HCO’s) in Luxemburg kunnen gevonden worden via de link hieronder. (Directe toegang tot de gepubliceerde data betreffende de waardetransfers)

Disclosure of support and services to patient organisations